Stopp för laxfisket i Strömmen

EU förbjuder utsättning av lax i Östersjön. Detta för att skydda den vilda laxens genetik. Eftersom i stort sett all lax som fångas i Stockholms ström är utsatt så räknar man med att laxen inom en femårsperiod kommer att vara borta från Strömmen.

Läs mer på http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/stopp-for-laxfisket-i-strommen

4 dec 2012